جولای 8, 2024
تولید شیشه شربت

تولید شیشه شربت

تولید شیشه شربت انتخاب شیشه برای ظروف نگهداری داروها به دلیل واکنش پذیری کمتر آن نسبت به پلاستیک و سایر مواد می باشد. تولید شیشه شربت […]
جولای 8, 2024
خوشبوکننده هوا شیشه ای

خوشبوکننده هوا شیشه ای

خوشبوکننده هوا شیشه ای خوشبوکننده هوا شیشه ای شامل انواع ظروفی می شود که برای نگهداری و توزیع محلول های خوشبو کننده هوا طراحی شده اند. […]
ظروف دارویی