مارس 19, 2022
قطره چکان

قطره چکان

قطره چکان قطره چکان نوعی وسیله است که یه دو صورت پلاستیکی و یا شیشه ای موجود می باشد. قطره چکان دارای دو طرف می باشد […]
جولای 7, 2021
قطره چکان شیشه ای

قطره چکان شیشه ای

قطره چکان شیشه ای قطره چکان شیشه ای با پیپت وظیفه مکش مایعات به داخل لوله قطره‌ چکان را بر عهده دارد. همچنین بوسیله آن می‌توان […]
ژوئن 9, 2021
قطره چکان پلاستیکی

قطره چکان پلاستیکی

قطره چکان پلاستیکی قطره چکان های پلاستیکی برای چشم و گوش مورد استفاده قرار می گیرند و به صورت قطره چکان پلاستیکی بلند و کوتاه دسته […]
آوریل 23, 2021
شیشه قطره چکان

شیشه قطره چکان

شیشه قطره چکان قطره چکان متالایز پیپت شیشه ای شیشه قطره چکان، قهوه ای و شفاف در حجم های شیشه قطره چکان 18 و شیشه قطره […]
آوریل 23, 2021
قطره چکان سلفونی

قطره چکان سلفونی

قطره چکان سلفونی قطره چکان سلفونی، کلیه قطره چکان های سفید و قطره چکان سلفونی رنگی به همراه پیپت های شیشه ای و پلاستیکی، قطره چکان […]
آوریل 23, 2021
قطره چکان پیپت پلاستیکی

قطره چکان پیپت پلاستیکی

قطره چکان پی پت پلاستیکی قطره چکان با پیپت پلاستیکی سایز 62 و قطره چکان پیپت پلاستیکی سایز 77 قطره چکان پیپت پلاستیکی، کلیه قطره چکان […]
ظروف دارویی