جولای 8, 2024
تولید شیشه شربت

تولید شیشه شربت

تولید شیشه شربت انتخاب شیشه برای ظروف نگهداری داروها به دلیل واکنش پذیری کمتر آن نسبت به پلاستیک و سایر مواد می باشد. تولید شیشه شربت […]
آوریل 9, 2023
شیشه شربتی

شیشه شربتی

شیشه شربتی هنگامی که صحبت از انتخاب بین بسته بندی شیشه ای و پلاستیکی برای محصولات دارویی می شود، اکثر مردم تصور می کنند که شیشه […]
ظروف دارویی