آوریل 9, 2023
پیپت آزمایشگاه

پیپت آزمایشگاه

پیپت آزمایشگاه پیپت یک ابزار آزمایشگاهی است که معمولاً در آزمایشگاه ها استفاده می شود. پیپت آزمایشگاه از نظر اندازه کوچک و مانند نی بلند هستند […]
آوریل 9, 2023
والف اسپری

والف اسپری

والف اسپری والف اسپری مایعات را از شیشه عطر یا ادکلان یا هر طرف دیگری خارج می کند. والف اسپری از یک محفظه دوزاج و میله […]
آوریل 9, 2023
شیشه شربتی

شیشه شربتی

شیشه شربتی هنگامی که صحبت از انتخاب بین بسته بندی شیشه ای و پلاستیکی برای محصولات دارویی می شود، اکثر مردم تصور می کنند که شیشه […]
ظروف دارویی