خوشبو کننده

جولای 11, 2022
بوگیر و خوشبو کننده هوا

بوگیر و خوشبو کننده هوا

بوگیر و خوشبو کننده هوا بوگیر و خوشبو کننده هوا معمولاً از اتانول، اسانس، آب دیونیزه و سایر مواد تشکیل شده است و عطر را پخش […]
اکتبر 12, 2021
شیشه خوشبو کننده هوا

شیشه خوشبو کننده هوا

شیشه خوشبو کننده هوا زمانی که افراد اقدام به خرید خوشبو کننده های هوا می کنند نمی دانند که مایع خوشبو کننده هوا را کجا بریزند […]
اکتبر 12, 2021
چوب خوشبو کننده هوا

چوب خوشبو کننده هوا

چوب خوشبو کننده هوا خوشبو کننده های هوا انواع مختلفی دارند. برخی به صورت اسانس بوده و برخی به صورت اسپری در هوا پخش می شود. […]
اکتبر 12, 2021
اسانس خوشبو کننده

اسانس خوشبو کننده

اسانس خوشبو کننده اسانس های خوشبو کننده یکی از عواملی هستند که امروزه بسیار مورد استفاده قرار می گیرند. یک اسانس خوشبو کننده آرامش بخش می […]
ظروف دارویی