نوامبر 9, 2023
پیپت مدرج پلاستیکی

پیپت مدرج پلاستیکی

پیپت مدرج پلاستیکی پیپت مدرج پلاستیکی لوله ای کوچک و باریک می باشد که برای انتقال مایعات از ظرفی به ظرف دیگر به کار می رود. […]
ظروف دارویی